Mikrobiom

Hudens mikrobiom

 

På og i vores hud lever trilliarder af mikroorganismer – især bakterier, men også for eksempel forskellige svampe og virusarter, der tilsammen danner det økosamfund, vi kalder vores mikrobiom. Der er så mange er, at de i antal overgår vores egne, humane celler og langt de fleste er af stor og vigtig betydning for os. Kun et fåtal har evnen til at skade os.

Mange har nok hørt om gode, probiotiske bakterier i forbindelse med vores tarmsystem - hvor vigtige de er for vores sundhed og velvære. Men de er lige så vigtige for huden, dens balance og sundhed. Således befinder hele 21% af vores samlede mikrobiom-mikrober sig på og i huden.

Et afbalanceret mikrobiom med høj bakteriel diversitet – altså så mange forskellige bakteriearter som muligt - er den vigtigste forudsætning for en sund hud.

For vi lever i et gensidigt, gunstigt afhængighedsforhold med vores bakterier – vi giver dem kost og logi, de hjælper os med at styrke vores immunforsvar, beskytte mod negative påvirkninger fra miljøet, bevare hudens optimale surhedsgrad (pH-værdi) samt producere stoffer, der er vigtige for huden. Altså i det hele taget at holde huden sund, velfugtet og velfungerende.

 

Om bakterier

 

om bakterier

 

I mange år er bakterier blevet betragtet som vores naturlige fjender – nogen, der var til fare for os, og som vi skulle bekæmpe.

Intet kunne være mere forkert. Det seneste årtis videnskabelige forskning i mikrobiomet har da også ført til en helt ny forståelse af, at de fleste bakterier er vores vigtigste allierede og bedste venner. Der eksisterer et gensidigt konstruktivt samarbejde mellem mikroberne i vores mikrobiom og vores menneskelige organisme, som er afgørende for vores sundhed.

Kun et fåtal af bakterier er i stand til at skabe problemer for os, hvis de – for eksempel efter en periode med svækkelse – får mulighed for at formere sig og komme i overtal. Det kan resultere i hud, der bliver tør, kløende og irriteret og ikke spor behagelig at være i.

Det kræver altså tiltrækkeligt med ”gode” bakterier til at sørge for, at ”dårlige” ikke får mulighed for at tage over. Derfor giver det god mening at tilføre gode mælkesyrebakterier udefra – for at bevare hudens sunde balance eller, hvis skaden er sket, at genskabe den.

 

Ubalance i mikrobiomet

 

Som en del af sin personlige pleje vil en kvinde dagligt bruge 12 forskellige produkter, der i snit indeholder 168 forskellige kemikalier. Mænd bruger lidt færre produkter, men udsættes stadig dagligt for omkring 85 forskellige kemiske stoffer (kilde: Environmental Working Group). Hertil kommer, hvad vi er i kontakt med gennem andre produkter som for eksempel rengørings- og vaskemidler.

Det er ikke svært at forestille sig, at det samlet kan skabe en massiv påvirkning af huden, som i sidste ende kan føre til beskadigelse af – det vil sige ubalance i – dens mikrobiom. Ind imellem kan et enkelt produkt være nok til at skabe problemer, men ofte vil det være den samlede, akkumulerede påvirkning, der bliver problematisk, og som kan ødelægge balancen samt mindske hudens vigtige bakteriediversitet.

Ubalancer kan dog også opstå af andre grunde, som ikke kan relateres til brug af konkrete produkter.

Uanset årsag – ødelægges balancen i hudens mikrobiom, hvilket kan det betyde, at "dårlige" bakterier med potentiel skadelig indvirkning kan få mulighed for at formere sig og blive flere end de "gode" bakterier. Det vil forringe eller ødelægge hudens immunforsvar samt barrierefunktion og kan give problemer med en kløende og irriteret hud.