Privatlivspolitik

BAK Skincare Privatlivspolitik

Hos BAK Skincare ApS ("BAK Skincare", "vi", "os" eller "vores") prioriterer vi fortrolighed og datasikkerhed højt. Denne privatlivspolitik gælder for vores behandling af personoplysninger og fastsætter retningslinjer for, hvordan BAK Skincare behandler dine personoplysninger og giver dig de oplysninger, du har ret til at modtage i henhold til gældende databeskyttelseslove. Du bør læse privatlivspolitikken, før du videregiver dine personoplysninger til BAK Skincare.

1. Dataansvarlig og kontaktoplysninger

Den dataansvarlige for dine personoplysninger er:

BAK Skincare ApS

Adresse: Lersø Parkallé 42, 2., 2100 København Ø

CVR-nr.: 43318217

 

2. Hvis du besøger webstedet https://www.bakskincare.dk/

2.1 Cookies

Typer af personoplysninger

BAK Skincare bruger cookies på hjemmesiden https://www.bakskincare.dk/ og behandler i den forbindelse dine personoplysninger. BAK Skincare kan indsamle følgende personoplysninger om dig, når du besøger vores hjemmeside:

- IP-adresse

- MAC-adresse

- Browserhistorik

 

Vi bruger cookies til at indsamle ovenstående personoplysninger. Du kan læse mere om brugen af cookies i vores cookiepolitik, som du kan finde på hjemmesiden.

Formål med behandlingen af personoplysninger

Dine personoplysninger kan behandles til følgende formål:

- Markedsføring generelt

- Produkt- og serviceudvikling

Retsgrundlag for behandling

BAK Skincare behandler dine personoplysninger på følgende grundlag:

- Legitime interesser: Vi baserer behandlingen af dine personoplysninger på vores legitime interesser i fx at lave statistikker, analyser, yde support samt forbedre og udvikle vores produkter og tjenester (artikel 6, stk. 1, litra f) i persondataforordningen).

 

Når du besøger vores hjemmeside, beder vi om dit informerede samtykke til at placere cookies, der ikke er funktionelle cookies i henhold til cookie-reglerne. Du har ret til at trække dit samtykke tilbage til enhver tid. Du kan læse mere om, hvordan du ændrer dine cookieindstillinger i vores cookiepolitik.

 

Opbevaringsperiode

Cookies slettes i overensstemmelse med vores cookiepolitik. Informationen kan dog opbevares i en længere periode i anonymiseret form.

 

2.2 Hvis du bruger vores webshop

Typer af personoplysninger

Når du bruger vores webshop, behandler BAK Skincare dine personoplysninger. BAK Skincare kan indsamle, behandle og gemme følgende typer af dine personoplysninger:

- Dit navn

- Din e-mailadresse

- Dit telefonnummer

- Din adresse

- Din betalingsinformation

- Oplysninger om din ordre/købshistorik

- Oplysninger om, hvorvidt du oplever bivirkninger ved brug af vores produkter. Dette kan omfatte dine sundhedsoplysninger, hvis du giver os den slags oplysninger.

Formål med behandlingen

Dine personoplysninger vil blive behandlet til følgende formål:

 • Gennemførelse af ordrer i BAK Skincares webshop
 • Håndtering af forsendelser, reklamationer og returneringer
 • Udsendelse af markedsføring uden samtykke baseret på tidligere køb hos os i tilfælde, hvor vi vælger at benytte os af denne mulighed i henhold til markedsføringsloven
 • Statistik og analyse
 • Myndighedskrav ved behandling af henvendelser om bivirkninger

Retlig grundlag for behandlingen

BAK Skincare behandler dine personoplysninger på følgende grundlag:

- Legitime interesser: Vi behandler dine personoplysninger på baggrund af vores legitime interesse i at markedsføre os til dig i tilfælde, hvor samtykke ikke er påkrævet, samt vores legitime interesse i at kunne foretage statistik og analyse med henblik på at udvikle og forbedre vores tjenester (artikel 6, stk. 1, litra f) i persondataforordningen).

- Kontraktuelle forpligtelser: Vi behandler dine personoplysninger for at opfylde købsaftalen med dig, herunder for at kunne levere de bestilte varer, håndtere reklamationer, returneringer mv. (artikel 6, stk. 1, litra b) i persondataforordningen).

- Legal obligation: Behandlingen af dine personoplysninger vil i nogle tilfælde være nødvendig for at overholde vores retlige forpligtelser, fx vores forpligtelse til at behandle en henvendelse fra dig vedrørende bivirkninger ved brug af vores produkter (artikel 6, stk. 1, litra c) i persondataforordningen). Hvis din henvendelse indeholder sundhedsoplysninger, er vores retsgrundlag for behandling af disse oplysninger artikel 9, stk. 2, litra b) i persondataforordningen for at overholde vores retlige forpligtelser til at behandle din henvendelse i henhold til dansk sundhedslovgivning.

Opbevaringsperiode

Som hovedregel opbevarer vi dine personoplysninger i 5 år efter dit sidste køb. Hvis du har købt produkter, der er omfattet af en garanti, sletter vi dine personoplysninger ved udgangen af garantiperioden.

Oplysninger vedrørende regnskabsmateriale opbevares i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, som oplysningerne vedrører.

Dine personoplysninger kan dog i anonymiseret form behandles i længere tid.

 

3. Hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev(e) og deltager i konkurrencer

Typer af personoplysninger

BAK Skincare indsamler, behandler og lagrer dine personoplysninger til markedsføringsformål, når du tilmelder dig nyhedsbrev(e). BAK Skincare kan indsamle, behandle og lagre følgende typer af dine personoplysninger:

- Navn og e-mailadresse

 

BAK Skincare kan også behandle dine personoplysninger, når du deltager i konkurrencer via vores sociale medier. Vi bemærker dog, at disse sider er fælles dataansvarlige eller uafhængige dataansvarlige for de personoplysninger, du angiver, når du deltager i en konkurrence.

Formål med behandlingen

Dine personoplysninger kan behandles til følgende formål:

- Markedsføring

 

Retlig grundlag for behandlingen

BAK Skincare behandler dine personoplysninger på et eller flere af følgende grundlag:

 

 • Samtykke: BAK Skincare vil kun bruge dine personoplysninger til direkte markedsføring, herunder til at sende nyhedsbreve ud, hvis du forinden har givet dit udtrykkelige samtykke til dette (artikel 6, stk. 1, litra a) i persondataforordningen).
 • Legitime interesser: Behandlingen af dine personoplysninger vil i forbindelse med analyse og statistik være baseret på vores legitime interesser i at kunne forbedre og udvikle vores tjenester (artikel 6, stk. 1, litra f) i persondataforordningen).

Opbevaringsperiode

Dine personoplysninger vil blive gemt, så længe dit samtykke til at modtage nyhedsbreve er aktivt.

 

Du kan altid trække dit samtykke tilbage ved at klikke på afmeldingslinket nederst i hver e-mail eller ved at kontakte os som beskrevet nedenfor. Tilbagetrækning af dit samtykke påvirker dog ikke lovligheden af den behandling, der er foretaget før tilbagetrækningen.

 

Dokumentation for dit marketing-samtykke opbevares i 2 år efter, at du har trukket dit samtykke til at modtage direkte markedsføringsmateriale tilbage. Opbevaringsperioden er fastsat på baggrund af BAK Skincares legitime interesse i at kunne dokumentere, at direkte markedsføring er blevet gennemført i overensstemmelse med den gældende lovgivning (artikel 6, stk. 1, litra f) i persondataforordningen).

 

Vi rydder op i vores sociale medier regelmæssigt og mindst hvert andet år for at sikre relevansen af vores indlæg. Men når du deltager i en konkurrence via sociale medier, har du pligt til at slette personoplysninger, du har kommenteret på vores indlæg eller lagt op på vores sider.

 

Derudover kan oplysningerne opbevares i anonymiseret form i en længere periode.

4. Hvis du er leverandør, samarbejdspartner etc.

Denne sektion indeholder politikken for BAK Skincare's behandling af personoplysninger for enkeltmandsvirksomhedsejere eller kontaktpersoner for leverandører og andre forretningspartnere, der arbejder sammen med BAK Skincare.

 

Indsamling af personoplysninger

BAK Skincare kan indsamle, behandle og gemme dine personoplysninger i følgende tilfælde:

- Når dit firma eller det firma, du arbejder for, indgår en aftale med BAK Skincare

 

Typer af personoplysninger

BAK Skincare kan indsamle, behandle og gemme følgende typer personoplysninger om dig:

- Navn, e-mailadresse, telefonnummer og tilsvarende kontaktoplysninger

 

Vi kan modtage sådanne oplysninger direkte fra dig (primært via e-mails og anden korrespondance med dig) eller fra en tredjepart såsom din arbejdsgiver.

 

Formål med behandlingen

Dine personoplysninger kan behandles til følgende formål:

- Generel planlægning, opfyldelse og håndtering af samarbejder, herunder kontrakter

 

Retslig grundlag for behandlingen

BAK Skincare behandler primært dine personoplysninger på en eller flere af følgende grunde:

 

 • Kontraktuelle forpligtelser: I visse tilfælde er behandlingen af dine personoplysninger nødvendig for at opfylde en kontrakt (artikel 6, stk. 1, litra b) i persondataforordningen).

 

 • Legitime interesser: Vi kan behandle dine personoplysninger på baggrund af vores legitime interesser i fx at håndtere den daglige drift i overensstemmelse med legitim og fair forretningsmæssig praksis, herunder planlægning, gennemførelse og ledelse af samarbejdet, eller vores legitime interesse i fx at forebygge svindel eller at fastlægge, forsvare eller gøre retskrav gældende (artikel 6, stk. 1, litra f) i persondataforordningen). Behandlingen kan også være nødvendig for vores legitime interesse i at forhindre ulovlige aktiviteter (artikel 6, stk. 1, litra f) i persondataforordningen).

 

 • Lovmæssig forpligtelse: Behandlingen af dine personoplysninger vil i visse tilfælde være nødvendig for at overholde lovmæssige forpligtelser, såsom vores forpligtelse til at forhindre ulovlige aktiviteter (artikel 6.1.c i den generelle databeskyttelsesforordning).

 

Opbevaringsperiode

Som en generel regel vil vi opbevare dine personoplysninger i 5 år efter vores kontakt med dig er afsluttet.

 

Oplysninger vedrørende regnskabsmateriale opbevares i 5 år fra slutningen af det regnskabsår, som dataene vedrører.

 

Vi kan dog behandle dine personoplysninger i en længere periode i anonymiseret form.

 

5. Overførsel til andre behandlere og betroelse til databehandlere

For at opnå de ovennævnte formål kan vi give tredjeparter adgang til dine personoplysninger, som, baseret på et kontraktligt forhold med BAK Skincare, leverer relevante tjenester, dette kan være IT-leverandører eller andre leverandører, der behandler personoplysninger for os. Sådanne leverandører vil kun behandle personoplysninger i overensstemmelse med vores instruktioner ifølge de underskrevne databehandlingsaftaler.

 

I forbindelse med BAK Skincare's udvikling kan virksomhedens struktur ændres, f.eks. ved total eller delvis salg af virksomheden. I tilfælde af en delvis overførsel af aktiver indeholdende personoplysninger, er behandlingsgrundlaget for den relaterede overførsel af personoplysninger som regel artikel 6.1.f i den generelle databeskyttelsesforordning, da BAK Skincare har en interesse i at overføre dele af sine aktiver og foretage kommercielle/strukturændringer.

 

Udover hvad der er beskrevet ovenfor, videregives dine personoplysninger generelt ikke til tredjepart uden dit samtykke. Dog kan det i visse omstændigheder og i henhold til loven være nødvendigt at videregive dine personoplysninger f.eks.

 

Hvis dine personoplysninger overføres til databehandlere eller databehandlingsansvarlige etableret i lande uden for EU/EØS, der ikke har en tilstrækkelig beskyttelsesniveau, vil en sådan overførsel kun finde sted, når der er sikret en overføringsgrund. Derudover vil overførslen være baseret på EU-Kommissionens standardkontrakter. Hvis du har spørgsmål om grundlaget for overførsler til lande uden for EU/EØS, bedes du kontakte os på contact@bakskincare.com.

 

6. Dine rettigheder

 • Du har ret til at få adgang til de personoplysninger, vi behandler om dig
 • Du har ret til at gøre indsigelse mod vores indsamling og videre behandling af dine personoplysninger
 • Du har ret til at få rettet og slettet dine personoplysninger, dog er der visse lovmæssige undtagelser, herunder bogføringsloven
 • Du har ret til at anmode os om at begrænse behandlingen af dine personoplysninger
 • Under visse omstændigheder kan du også anmode om at modtage en kopi af dine personoplysninger og om at overføre de personoplysninger, du har givet os, til en anden dataansvarlig (dataportabilitet)
 • Du kan til enhver tid tilbagekalde eventuelle samtykker, du måtte have givet. Vi sletter derefter dine personoplysninger, medmindre vi må fortsætte behandlingen på en anden basis. Du kan afmelde vores nyhedsbrev ved at klikke på linket nederst i nyhedsbrevet.

7. Spørgsmål og klager

Hvis du har spørgsmål til denne fortrolighedspolitik eller hvis du ønsker at klage over den måde, vi behandler dine personoplysninger på, er du velkommen til at kontakte os:

 

BAK Skincare ApS

Adresse:

Lersø Parkallé 42, 2., 2100 København Ø

 

Hvis din klage ikke bliver løst af os, og du ønsker at gå videre med sagen, kan du klage til Datatilsynet:

 

Datatilsynet

Carl Jacobsens Vej 35

2500 Valby

Telefonnummer: 33 19 32 00

E-mail: dt@datatilsynet.dk